Vision


DAVMUS finns till för att berika gudstjänst- och bönelivet. Från gudstjänstmusik såväl psalmer som liturgiska partier – till den personliga andakten – såväl bönböcker som ikoner – är visionen att tillhandahålla saker till uppbygelse för Sveriges kristna. 

Om företaget


DAVMUS är en enskild firma, driven av Adam Davidsson, Åstorp. Försäljning sker av noter, böcker, devotionalier och liturgiska kläder och ting. Noter och böcker är generellt i helt egen produktion, och trycks i små upplagor eller på begäran.


Även musikaliska tjänster erbjuds, såsom solistuppdrag (ex vid oratorier) eller tjänstgöring som kantor vid såväl gudstjänster som förrättningar. För denna verksamhet, se i första hand adamdavidsson.se